Privacyverklaring

Voetverzorgingpraktijk Enjoy, gevestigd Saeftinge 116, 2036 GC HAARLEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.voetverzorgingspraktijkenjoy.nl
Saeftinge 116
2036 GC HAARLEM
06-83947079

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetverzorgingpraktijk Enjoy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Voetverzorgingpraktijk Enjoy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

Gezondheid

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Voetverzorgingpraktijk Enjoy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van een factuur/nieuwsbrief / folder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Voetverzorgingpraktijk Enjoy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetverzorgingpraktijk Enjoy) tussen zit.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Voetverzorgingpraktijk Enjoy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens, NAW-gegevens bewaartermijn 5 jaar
Medische gegevens bewaartermijn 5 jaar
Fiscale gegevens bewaartermijn 7 jaar (bij wet geregeld)

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetverzorgingpraktijk Enjoy verstrekt uitsluitend aan derden, bijvoorbeeld huisarts of podotherapeut / podoloog en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voetverzorgingpraktijk Enjoy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetverzorgingpraktijk Enjoy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Voetverzorgingpraktijk Enjoy, Saeftinge 116 2036 GC HAARLEM.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voetverzorgingpraktijk Enjoy wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding
De privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.